Sacrale ellips : verrassende betonnen parkeergarage van Philippe Samyn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het Waalse Rixensart staat sinds dit voorjaar een ovale betonnen parkeergarage. Zowel de vorm als de materiaalkeuze zijn in dit geval uitzonderlijk. Een ellipsvormige plattegrond is bepaald onalledaags en de toepassing van uitsluitend prefab beton is in het oeuvre van architect Philippe Samyn op zijn minst verrassend. Het resultaat blinkt uit in logische eenvoud en stille schoonheid.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-21
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume52
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit