Rush-hour in evaporating coffee drops

Álvaro G. Marín, Hanneke Gelderblom, Detlef Lohse, Jacco H. Snoeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer091111
TijdschriftPhysics of Fluids
Volume23
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 30 sep 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit