Rupture of thin liquid films induced by impinging air-jets

C.W.J. Berendsen, J.C.H. Zeegers, G.C.F.L. Kruis, M. Riepen, A.A. Darhuber

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Rupture of thin liquid films induced by impinging air-jets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen