Runtime failure detection and adaptive repair for fault-tolerant component-based applications

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Runtime failure detection and adaptive repair for fault-tolerant component-based applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen