RTOS acceleration in an MPSoC with reconfigurable hardware

P.G. Zaykov, G. Kuzmanov, A.M. Molnos, K.G.W. Goossens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'RTOS acceleration in an MPSoC with reconfigurable hardware'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen