RtD in Situ: Discussing the domains and impact of design research

Tom Jenkins, William Odom, James Pierce, Kristina Andersen, Andy Boucher, David Chatting, William Gaver

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'RtD in Situ: Discussing the domains and impact of design research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen