RRR-robot design : basic outlines, servo sizing, and control

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
322 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'RRR-robot design : basic outlines, servo sizing, and control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen