Router, network comprising a router, method for routing data in a network (priority date 28-02-2005/international publication date 31-08-2006)

T.J.J. Denteneer (Uitvinder), R. Rietman (Uitvinder), S. Gonzalez Pestana (Uitvinder), N. Boot (Uitvinder), I.J.B.F. Adan (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
OctrooinummerWO2006090332
StatusGepubliceerd - 31 aug 2006

Citeer dit