Route planning algorithms for car navigation

I.C.M. Flinsenberg

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

3573 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • ESI & Siemens VDO Automotive
Begeleider(s)/adviseur
  • Aarts, Emile H.L., Promotor
  • Leeuwen, van, J., Promotor, Externe Persoon
  • Verriet, Jacques H., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning30 sep 2004
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0902-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit