Rotational excitation of OH in collisions with CO, N2, and CO2

M.C. Beek, van, K.R.A.M. Schreel, J.J. Meulen, ter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaties (SciVal)
114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rotational excitation of OH in collisions with CO, N2, and CO2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie