Rotation of a strongly magnetized hydrogen plasma column determined from an asymmetric Balmer-beta spectral line with two radiating distributions

A.E. Shumack, V.P. Veremiyenko, D.C. Schram, H.J. Blank, de, W.J. Goedheer, H.J. Meiden, van der, W.A.J. Vijvers, J. Westerhout, N.J. Lopes Cardozo, G.J. Rooij, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
95 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Rotation of a strongly magnetized hydrogen plasma column determined from an asymmetric Balmer-beta spectral line with two radiating distributions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie