Rotating stall in a two-dimensional vaneless diffuser flow

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

61 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rotating stall in a two-dimensional vaneless diffuser flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie