Rotating ring apparatus

F. Sahin (Uitvinder), J.C. Compter (Uitvinder), A.F. Bakker (Uitvinder), A.J.D. Verdel (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rotating ring apparatus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Earth and Planetary Sciences