Rotating foam stirred reactor: A novel catalytic reactor for the production of fine chemicals

T.A. Nijhuis, M.A. Leon Matheus, R. Tschentscher, J. Schaaf, van der, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 3rd European Process Intensification Conference (EPIC 2011), 20-23 June 2011, Manchester, UK
Pagina's1-
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit