Root cause analysis of the fatigue failures of the pulsation dampers of a large underground gas storage (UGS) system

A. Eijk, D. Lange, de, J. Maljaars, Andre Tenbrock-Ingenhorst, Andreas Gottmer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Titel9th Conference European Forum for Reciprocating Compressors (EFRC) September 11th / 12th, 2014, Vienna, Austria
Plaats van productieVienna
Pagina's1-11
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit