Room temperature preparation of conductive silver features using spin-coating and inkjet printing

J.J.P. Valeton, K. Hermans, C.W.M. Bastiaansen, D.J. Broer, J. Perelaer, U.S. Schubert, G.P. Crawford, P.J. Smith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

91 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Room temperature preparation of conductive silver features using spin-coating and inkjet printing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen