Role stress in after-sales service management: a longitudinal assessment of its antecedents and consequences

M.G.M. Wetzels, J.C. Ruyter, de, J.G.A.M. Lemmink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Role stress in after-sales service management: a longitudinal assessment of its antecedents and consequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen