Role of the metal oxidation state in the SNS-Cr catalyst for ethylene trimerization: Isolation of Di- and trivalent cationic intermediates

A. Jabri, C.N. Temple, P. Crewdson, S. Gambarotta, I.V. Korobkov, R. Duchateau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

132 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Role of the metal oxidation state in the SNS-Cr catalyst for ethylene trimerization: Isolation of Di- and trivalent cationic intermediates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science