Role of the Commission of Approval in the education of specialist candidates in general surgery

P.A. Leclercq

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-73
TijdschriftActa Chirurgica Belgica
Volume92
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit