Role of polycation promoters in the cobalt phthalocyanine-catalyzed autoxidation of thiols

E.T.W.M. Schipper

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

306 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • German, Ton, Promotor
  • Reedijk, J.A., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning19 jan 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0113-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit