Role of oxygen vacancy in cobalt doped ceria catalyst for styrene epoxidation using molecular oxygen

Shahid Hassan, Rawesh Kumar, Ankur Tiwari, Weiyi Song, Lennart van Haandel, Jai Krishna Pandey, Emiel Hensen, Biswajit Chowdhury

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Role of oxygen vacancy in cobalt doped ceria catalyst for styrene epoxidation using molecular oxygen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen