Role of lipids in spheroidal high density lipoproteins

T.A. Vuorela, A. Catte, P.S. Niemelä, A. Hall, M.T. Hyvönen, S.J. Marrink, M.E.J. Karttunen, I. Vattulainen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  71 Citaten (Scopus)
  109 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Role of lipids in spheroidal high density lipoproteins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Landbouw en Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen