Role of ischaemia and reperfusion in the aetiology of deep tissue injury

S. Loerakker, E. Manders, G.J. Strijkers, F.P.T. Baaijens, K. Nicolay, C.W.J. Oomens, D.L. Bader

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 6th World Congress of Biomechanics (WCB 2010), 1-6 August 2010, Singapore, Singapore
RedacteurenC.T. Lim, J.C.H. Goh
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit