Role of ischaemia and ischaemia/reperfusion in the aetiology of pressure-related deep tissue injury

S. Loerakker, E. Manders, G.J. Strijkers, F.P.T. Baaijens, D.L. Bader, K. Nicolay, C.W.J. Oomens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Role of ischaemia and ischaemia/reperfusion in the aetiology of pressure-related deep tissue injury'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry