Role of intonation patterns in conveying emotion in speech

S.J.L. Mozziconacci, D.J. Hermes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

607 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 14th International congress of phonetic sciences, ICPhS-99, San Franscisco, CA, USA, August 1-7, 1999
RedacteurenJ.J. Ohala, M. Hasegawa, M. Ohala, D. Granville, A.C. Bailey
Pagina's2001-2004
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit