Role of fungi in the survival of Dermatophagoides (Acarina : Pyroglyphidae) in house dust environment

J.E.M.H. Bronswijk, van, R.N. Sinha

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)142-145
  TijdschriftEnvironmental Entomology
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit