Roche Troponin T hs-STAT meets all expert opinion analytical laboratory practice recommendations for the use of the differential diagnosis of acute coronary syndrome

Nienke Geerts (Corresponding author), Volkher Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Zoekresultaten