Roche Troponin T hs-STAT meets all expert opinion analytical laboratory practice recommendations for the use of the differential diagnosis of acute coronary syndrome

Nienke Geerts (Corresponding author), Volkher Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e285-e286
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical Chemistry and Laboratory Medicine
Volume57
Nummer van het tijdschrift11
Vroegere onlinedatum22 apr 2019
DOI's
StatusGepubliceerd - nov 2019

Citeer dit