Robustness, Convergence, and Lyapunov Stability of a Nonlinear Iterative Learning Control

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelIEEE American Control Conference
Plaats van productieUnited States, New York
Pagina's5490-5495
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit