Robustness analysis for real and complex perturbations applied to an electro-mechanical system

M. Steinbuch, J.C. Terlouw, O.H. Bosgra

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProc. 1991 American Control Conference
Plaats van productieUnited States, Boston
Pagina's556-561
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit