Robustness against model uncertainties of norm optimal iterative learning control

M.C.F. Donkers, J.J.M. Wijdeven, van de, O.H. Bosgra

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robustness against model uncertainties of norm optimal iterative learning control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen