Robust shift generation in workforce planning

D. van Hulst, D. den Hertog, W.P.M. Nuijten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this paper we apply robust optimization techniques to the shift generation problem in workforce planning. At the time that the shifts are generated, there is often much uncertainty in the workload predictions. We propose a model to generate shifts that are robust against this uncertainty. An adversarial approach is used to solve the resulting robust optimization model. In each iteration an integer nonlinear knapsack problem is solved to calculate the worst case workload scenario. We apply the approach to generate shifts in a real-life Air Traffic Controller workforce planning problem. The numerical results show the value of our approach.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)115-134
Aantal pagina's20
TijdschriftComputational Management Science
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust shift generation in workforce planning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit