Robust self-triggered MPC for constrained linear systems

F.D. Brunner, W.P.M.H. Heemels, F. Allgöwer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust self-triggered MPC for constrained linear systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Chemical Engineering