Robust partial synchronization of delay-coupled networks

Libo Su, Yanling Wei, Wim Michiels, Erik Steur, Henk Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust partial synchronization of delay-coupled networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen