Robust output-feedback control to eliminate stick-slip oscilations in drill-string systems

T.G.M. Vromen, C.H. Dai, N. Wouw, van de, T.A.E. Oomen, P. Astrid, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)272-277
TijdschriftIFAC-PapersOnLine
Volume48
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2015
Evenement2nd IFAC Workshop on Automatic Control in Offshore Oil and Gas Production (OOGP 2015), May 27-29, 2015, Florianópolis, Brazil - Florianópolis, Brazilië
Duur: 27 mei 201529 mei 2015
http://www.ifac-oilfield.ufsc.br/

Citeer dit