Robust optimization of water-flooding in oil reservoirs using risk management tools

M.M. Siraj, P.M.J. Van den Hof, J.D. Jansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

22 Citaten (Scopus)
55 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust optimization of water-flooding in oil reservoirs using risk management tools'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Chemical Engineering