Robust online scale estimation in time series: A model-free approach

S.E.C. Gelper, K. Schettlinger, C. Croux, U. Gather

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust online scale estimation in time series: A model-free approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen