Robust online face tracking-by-detection

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - jul 2016

Citeer dit