Robust OFDM receivers for dispersive time-varying channels: Equalization and channel acquisition

Alexei Gorokhov, Jean Paul Linnartz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

133 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust OFDM receivers for dispersive time-varying channels: Equalization and channel acquisition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen