Robust H2 and H∞ filter design for continuous-time uncertain linear fractional transformation systems via LMI

Vahid Aeinfar, Javad Askari (Corresponding author), Arash Sadeghzadeh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust H2 and H∞ filter design for continuous-time uncertain linear fractional transformation systems via LMI'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen