Robust giant magnetoresistance material system for magnetic sensors

K.M.H. Lenssen, A.E.T. Kuiper, F. Roozeboom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust giant magnetoresistance material system for magnetic sensors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie