Robust formant analysis

L.F. Willems

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust formant analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen