Robust design of a spindle motor: a case study

R. Menon, H.T. Loh, L. Zhijie, Y. Ibrahim

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust design of a spindle motor: a case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen