Robust controller design and performance for polytopic models

G.Z. Angelis, M.G.J. van de Molengraft, R.J.P. van der Linden, J.J. Kok

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust controller design and performance for polytopic models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen