Robust-Control-Relevant Coprime Factor Identification with Application to Model Validation of a Wafer Stage

T.A.E. Oomen, R.M.A. Herpen, van, O.H. Bosgra

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust-Control-Relevant Coprime Factor Identification with Application to Model Validation of a Wafer Stage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen