Robust and fast vessel segmentation via Gaussian derivatives in orientation scores

J. Zhang, E. Bekkers, S. Abbasi-Sureshjani, B. Dashtbozorg, B.M ter Haar Romeny

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust and fast vessel segmentation via Gaussian derivatives in orientation scores'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science