Robust Algorithm for Denoising of Photon-Limited Dual-Energy Cone Beam CT Projections

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust Algorithm for Denoising of Photon-Limited Dual-Energy Cone Beam CT Projections'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Computer Science