Robotics and the changing work force: Examples from the housing domain

J.E.M.H. Bronswijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)72-
Aantal pagina's1
TijdschriftGerontechnology
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit