Robot-storage zone assignment strategies in mobile fulfillment systems

Debjit Roy (Corresponding author), Shobhit Nigam, Rene de Koster, I.J.B.F. Adan, J.A.C. Resing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robot-storage zone assignment strategies in mobile fulfillment systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen