Robot-scientists will lead tomorrow's biomaterials discovery

Aliaksei Vasilevich, Jan de Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robot-scientists will lead tomorrow's biomaterials discovery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen